تغییر ورژن php در دایرکت ادمین


  • بعد از وارد شدن به کنترل پنل خود برروی Domain Setup کلیک کنید
  • در پنجره جدید برروی دامنه خود کلیک کنید 
Read more

بروزرسانی مجموع فضای استفاده شده توسط کاربردر دایرکت ادمین


  1. به کنترل پنل دایرکت ادمین وارد شوید
  2. برروی گزینه “Site Summary / Statistics / Logs” مطابق تصویر زیر کلیک نمایید

3. برروی Update زیر Setting کلیک کنید

Read more

چگونه به کنترل پنل دایرکت ادمین وارد شویم ؟


با وارد کردن آدرس دامنه خود به یکی از صورتهای زیر میتوانید در کنترل پنل دایرکت ادمین خود وارد شوید : 

  • http://www.yourdomain.com:2222
  • http://www.yourdomain.com/config

 

 

Read more