پیغام Cannot Verify Server Identity برروی ایمیل در دستگاههای اپلاگر شما ایمیلی برروی دستگاه اپل خود تنظیم کرده اید و ناگهان پیغام “Cannot Verify Server Identity” برروی دستگاه شما ظاهر شد ، این پیغام به معنی اینست که دستگاه شما قادر به تایید (hostname) شما که در حال حاضر از SSL استفده میکند نمیباشد
برای برطرف کردن این پیغام ، شما نیاز به تغییر تنظیمات ایمیل تنظیم شده و تنظیمات SSL برروی دستگاه خود دارید ، پس با مطلب زیر هممراه باشید تا شما را راهنمایی کنیم:
 

Read more

تنظیم ایمیل برروی آیفون ، آیپاد و آیپد (iPhone, iPad & iPod)- در دستگاه خود ( iPhone/iPad/iPod ) وارد گزینه Settings  شوید 

- گزینه  Mail, Contacts, Calendars  لمس کنید 

Read more