تومان 950000
/سالیانه

فیروزه

 • فضای نمایندگی : 15 گیگابایت
 • پهنای باند : 180 گیگابایت
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • دی ان اس اختصاصی : در صورت درخواست
 • موقعیت سرور : ایران


سفارش دهید
تومان 800000
/سالیانه

برلیان

 • فضای نمایندگی : 10 گیگابایت
 • پهنای باند : 180 گیگابایت
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • دی ان اس اختصاصی : در صورت درخواست
 • موقعیت سرور : ایران


سفارش دهید
تومان 600000
/سالیانه

یاقوت

 • فضای نمایندگی : 5 گیگابایت
 • پهنای باند : 180 گیگابایت
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • دی ان اس اختصاصی : در صورت درخواست
 • موقعیت سرور : ایران


سفارش دهید
تومان 1550000
/سالیانه

الماس

 • فضای نمایندگی : 30 گیگابایت
 • پهنای باند : 400 گیگابایت
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • دی ان اس اختصاصی : در صورت درخواست
 • موقعیت سرور : ایران


سفارش دهید
تومان 1350000
/سالیانه

مروارید

 • فضای نمایندگی : 25 گیگابایت
 • پهنای باند : 300 گیگابایت
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • دی ان اس اختصاصی : در صورت درخواست
 • موقعیت سرور : ایران


سفارش دهید
تومان 1150000
/سالیانه

زمرد

 • فضای نمایندگی : 20 گیگابایت
 • پهنای باند : 220 گیگابایت
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • دی ان اس اختصاصی : در صورت درخواست
 • موقعیت سرور : ایران


سفارش دهید