نحوه انتقال دامین های بین المللیجهت انتقال دامین بین المللی به آوینفام لازم است مراحل زیر را طی کنید.

Read more

قوانین مرتبط به دامنه های بین المللی  • حداقل طول دامنه 3 حرف و حداکثر 63 حرف می باشد
  • تنها استفاده از حروف انگليسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می باشد.
  • ثبت دامنه با نام پسوند های عمومی مانند ... biz, com, info, net, org ممنوع می باشد .
    نمونه: net.com
  • رعایت قوانین کپی رایت بین المللی
  •  توجه داشته باشید که دامین های ir از این قاعده مستثنی می باشند.

 

​حالتهای مختلف دامنه های بین المللی :
 

Read more