تغییر دامنه هاست دایرکت ادمین خود به دامنه جدید  • بعداز ورود به هاست دایرکت ادمین خود برروی domain setup کلیک کرده 

  • سپس برروی change a domain name کلیک کنید 

  • سپس در صفحه جدید دامنه جدید خودتان را وارد کنید


مطالب مرتبط