چگونه به کنترل پنل دایرکت ادمین وارد شویم ؟با وارد کردن آدرس دامنه خود به یکی از صورتهای زیر میتوانید در کنترل پنل دایرکت ادمین خود وارد شوید : 

  • http://www.yourdomain.com:2222
  • http://www.yourdomain.com/config

 

 


مطالب مرتبط